Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jakie wyzwania czekają na przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców?

Zatrudnienie ponad miliona obcokrajowców w Polsce to wyzwanie: formalności i integracja kluczowe dla efektywności i zadowolenia pracowników.
Podziel się swoją opinią
Reklama

Im większą będziemy mieć wiedzę w tym zakresie, tym sprawniej załatwimy wszystkie formalności i skutecznie wdrożymy nowych pracowników do zespołów.

Jak podaje ZUS, w Polsce pracuje już ponad milion obcokrajowców – na koniec września 2023 r. liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi sięgała 1,112 miliona. Najczęściej obcokrajowców zatrudniają takie branże jak: przetwórstwo przemysłowe, HoReCa, TSL, budownictwo, handel i agencje zatrudnienia – w tych sektorach pracuje w Polsce trzech na czterech cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi. O czym muszą pamiętać pracodawcy podczas zatrudniania pracowników spoza kraju?

Po pierwsze formalności

Przede wszystkim pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi sprawdzić, czy kandydat posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce oraz tytuł pobytowy, który uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium Polski. Powinien też sporządzić i przechowywać kopię tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Warto pamiętać, że pracodawca, jako podmiot powierzający wykonanie pracy, musi zapewnić swoim pracownikom warunki zatrudnienia, które są zgodne z polskimi przepisami – podkreśla Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL, agencji pracy tymczasowej, wyspecjalizowanej w łączeniu obcokrajowców z polskimi pracodawcami. Oznacza to, że zatrudnienie może się odbyć na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.


Niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz rodzaj umowy, jakie zostały określone w wydanym dla cudzoziemca zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po drugie komunikacja i integracja

Możliwość swobodnej komunikacji jest z pewnością kluczem dla efektywnej współpracy. Oznacza to, że warto zapewnić pracownikom spoza Polski dostęp do kursów językowych, które choć w minimalnym stopniu umożliwią porozumiewanie się w języku używanym w miejscu pracy. Oczywiście większość zespołów międzykulturowych porozumiewa się w języku angielskim, jednak zawsze zaleca się pracownikom, by uczyli się też języka używanego w danym kraju. Należy przy tym pamiętać, że kultura komunikacji może różnić się w zależności od miejsca, z którego pochodzi nasz pracownik, a to wymaga elastyczności i zrozumienia ze strony pracodawcy – uściśla ekspertka 
z Grupy VIPoL.  

Umiejętność skutecznej komunikacji z pewnością ułatwia też integrację, która ma ogromne znaczenie dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu pobytu obcokrajowców w Polsce. Nowe miejsce pracy, nowy kraj, bariery językowe – to wszystko są wyzwania, związane z dostosowaniem się do nowego środowiska. Z tego powodu, aby tworzyć przyjazne, wielokulturowe miejsca pracy, warto organizować spotkania integracyjne, warsztaty wspierające rodziny pracowników, wyjazdy i wyjścia, które pomogą się poznać. Trzeba też zaopiekować się pracownikami zza granicy na co dzień, przydzielając im np. koordynatorów, których zapewniają agencje pracy – uważa Iryna Miłkowska 
z Grupy VIPoL. Warto też zadbać o przełamanie barier kulturowych w zespole, na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy i wyciągać z nich wnioski.

Zatrudnianie obcokrajowców to dynamiczny proces, który wymaga stałego doskonalenia i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Aby nie pogubić się w zawiłościach prawnych, warto rozważyć podjęcie współpracy z agencjami pracy, które specjalizują się w tych zagadnieniach i pilnują, by zatrudnienie pracowników zza granicy odbywało się zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur.  Agencje dodatkowo dbają o potrzeby pracownika związane z jego zakwaterowaniem i transportem, zapewniają kursy językowe, wsparcie psychologiczne dla pracowników, pomagają w rozwiazywaniu bieżących potrzeb. Pracodawcy również mogą liczyć na odciążenie formalne, a także zapewnienie kompetentnych pracowników, którzy sprawdzą się w danej branży i ciągłość zatrudnienia przez cały okres współpracy.

Podziel się swoją opinią
Avatar photo
redakcja

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@mediawirtualne.pl. Dołącz do naszej społeczności

Artykuły: 77


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *